Egzaminy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
W naszej szkole przeprowadzane są następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
 • technik informatyk (351203)
  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych.
   Czerwiec, klasa II.
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi.
   Czerwiec, klasa III.
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
   Styczeń, klasa IV.

 • technik mechatronik (311410)
  • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
   Styczeń, klasa III.
  • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
   Czerwiec, klasa III.
  • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
   Styczeń, klasa IV.

 • technik mechanik (311504)
  • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
   Czerwiec, klasa III.
  • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
   Styczeń, klasa IV.

 • technik awionik (315316)
  • E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi wyposażenia awionicznego.
   Styczeń, klasa IV.

 • technik mechanik lotniczy (315317)
  • M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.
   Styczeń, klasa IV.

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)
  • E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.
   Styczeń, klasa IV.

 • technik transportu kolejowego (311928)
  • A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
   Czerwiec, klasa II.
  • A.45 Obsługa klientów i kontrahentów.
   Styczeń, klasa IV.