Kwalifikacja "E.03" zawodu "Technik mechatronik"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.03] Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.