Kwalifikacja "M.44" zawodu "Technik mechanik"
Pełna nazwa egzaminu:
[M.44] Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.