Kwalifikacja "M.19" zawodu "Technik mechanik"
Pełna nazwa egzaminu:
[M.19] Użytkowanie obrabiarek skrawających.