Kwalifikacja "E.14" zawodu "Technik informatyk"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.14] Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.