Kwalifikacja "A.44" zawodu "Technik transportu kolejowego"
Pełna nazwa egzaminu:
[A.44] Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
Egzaminy:
Brak dodanych egzaminów.