Kwalifikacja "E.13" zawodu "Technik informatyk"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.13] Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi.