Kwalifikacja "E.12" zawodu "Technik informatyk"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.12] Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych.