Kwalifikacja "E.17" zawodu "Technik awionik"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.17] Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi wyposażenia awionicznego.