Kwalifikacja "M.31" zawodu "Technik mechanik lotniczy"
Pełna nazwa egzaminu:
[M.31] Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.