Kwalifikacja "E.19" zawodu "Technik mechatronik"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.19] Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.