Kwalifikacja "E.18" zawodu "Technik mechatronik"
Pełna nazwa egzaminu:
[E.18] Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.